Kunder

Våre siste leveranser

NAV Drammen
I dag har vi skrevet under en avtale med NAV Drammen som innebærer at vi går fra det å være pilot til leveranse av systemet.
NAV Lier
Vi har inngått avtale med Lier kommune om bruk av Flexi-forvaltning etter endt pilotperiode.
NAV Harstad
Vi har inngått en avtale med NAV Harstad om leveranse av forvaltningssystemet.