PROGRAMVARE

Vi har egenutviklede systemer innenfor inkasso, gjeldsrådgivning, fakturering, frivillig og tvungen forvaltning. Les mer om de ulike systemene.

Flexi Forvaltning

Flexi Dividende

Flexi-Innfordring

Fakturaadministrasjon