FAKTURAADMINISTRASJON

Fakturaadministrasjon er en tilleggs modul i Flexi-Innfordring.

I fakturaadministrasjon er det i tillegg til ordinær fakturering mulighet for å legge inn kontrakter/betalinger til oppfølgning. Avtaler med faste trekk som husleie, medlemsavgifter o.l med forfall hver måned, kvartal eller halvårlig.

Sakene trenger ikke å overføres til eksternt inkassoprogram, men fortsette behandlingen av sakene i Flexi-Innfordring.