FLEXI FORVALTNING

Frivillig og tvungen forvaltning er en tjeneste kommunene utfører for å bistå brukere som ikke kan håndtere sin egen økonomi av ulike årsaker.

I 2014 ble det satt i gang et pilotprosjekt med NAV Drammen og Lier med støtte fra Innovasjon Norge og Skattefunn. Bakgrunnen for at prosjektet ble satt i gang var at det ikke fantes et helhetlig forvaltningssystem, og rutinene for tjenesten ikke var gode nok.

I samarbeid med våre piloter Drammen og Lier har vi utviklet et fullverdig system som er enkelt å bruke. Dette sikrer at kvaliteten på tjenesten blir god, trygg, og transparent. Saksbehandlere blir tryggere og kan bruke tiden mer effektivt på å hjelpe de som trenger bistand, og brukere opplever at de får den hjelpen de trenger -når de trenger den.

Prosjektet ble formelt avsluttet våren 2017, og vi har nå gått fra pilotprosjekt til kommersiell drift av systemet.

«Det nye økonomistyringssystemet har sørget for at vi er mer effektive, våre rutiner har blitt enda bedre og vi har fått en bedre arbeidshverdag» NAV Drammen