FLEXI-INNFORDRING

Flexi-Innfordring er en komplett programvare for profesjonell inkassovirksomhet.
Det er et hurtig, enkelt og effektivt saksbehandlingsverktøy som takler store datamengder.
Flexi-Innfordring innehar alle nødvendige funksjoner og finesser et effektivt og moderne innfordringssystem skal ha. I tillegg er det meget fleksibelt og brukervennlig.

Flexi-Innfordring har mange tilleggs moduler man kan velge å benytte for en enda mer effektiv behandling.

Systemet har integreringsløsninger mot eksterne systemer og har mange automatiske funksjoner.

Oppdateringer til nye versjoner skjer helautomatisk. Noe som gjør at alle våre brukere alltid er oppdaterte med siste versjon.